Privacybeleid

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt veilig en vertrouwelijk te houden. In dit privacybeleid leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt via het contactformulier of bij het plaatsen van een reactie op een blogartikel. Hierbij vragen wij om uw naam, e-mailadres en eventueel uw website. Deze gegevens gebruiken wij alleen om uw vraag te beantwoorden of uw reactie te plaatsen.

Gebruik van cookies

Wij maken geen gebruik van cookies van derde partijen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht bestaat om de gegevens langer te bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Wijzigingen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pagina te raadplegen.

Contact

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.